Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po skupinah državljanstva, dejavnostih (SKD 2008) in spolu, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SPOL

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

SKD DEJAVNOST

Št. vrednosti 22 od tega izbranih

Išči

MESEC Select at least one value

Št. vrednosti 123 od tega izbranih

Išči

SKUPINA DRŽAVLJANSTEV Select at least one value

Št. vrednosti 5 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
18. 05. 2020
Kontaktna oseba
Oddelek statistike dela, Jerneja Čuk, tel.: +386 1 2340 566, E-mail: jerneja.cuk@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0700925
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir:Statistični urad Republike Slovenije.
S podatki za januar 2020 število delovno aktivnih kmetov prevzemamo iz Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP) in jih več ne ocenjujemo z uporabo ARIMA-modela na podlagi podatkov o številu kmetov iz raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo.
Od januarja 2020 dalje dejavnost (SKD 2008) določi na podlagi dejavnosti enote v sestavi poslovnega subjekta, pri katerem oseba dela, vpisane v Statistični poslovni register.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila