1. Samozaposleni po glavnem razlogu za samozaposlitev, spolu, Slovenija, 2. četrtletje 2017

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ČETRTLETJE: 2017Q2, (1)
  2. GLAVNI RAZLOG ZA SAMOZAPOSLITEV: Glavni razlog za samozaposlitev - SKUPAJ, Niste našli zaposlitve, Vaš nekdanji delodajalec vas je prosil, da se samozaposlite, V vaši stroki je samozaposlitev običajna oblika dela, ..., Želeli ste se samozaposliti iz drugih razlogov (9)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. MERITVE: Število v 1000, Delež v %, (2)


 2. Delovno aktivni po vplivu na delovne naloge, Slovenija, 2. četrtletje 2017

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ČETRTLETJE: 2017Q2, (1)
  2. DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO: Delovno aktivni - SKUPAJ, Zaposleni, Samozaposleni, Pomagajoči družinski člani, (4)
  3. VPLIV NA DELOVNE NALOGE: Vpliv na delovne naloge - SKUPAJ, Lahko vplivajo na vsebino in razporeditev delovnih nalog, Lahko vplivajo na vsebino, ne pa na razporeditev, Lahko vplivajo na razporeditev, ne pa na vsebino, Nimajo vpliva ne na vsebino, niti na razporeditev (5)
  4. MERITVE: Število v 1000, Delež v %, (2)


 3. Delovno aktivni po zadovoljstvu z delom, Slovenija, 2. četrtletje 2017

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ČETRTLETJE: 2017Q2, (1)
  2. ZAPOSLITVENI STATUS: Delovno aktivni - SKUPAJ, Zaposleni, Samozaposleni, Pomagajoči družinski člani, (4)
  3. ZADOVOLJSTVO: Zadovoljstvo - SKUPAJ, Zelo, Delno, Malo, Nezadovoljni (5)
  4. MERITVE: Število v 1000, Delež v %, (2)


 4. Samozaposleni po glavni težavi za samozaposlitev, spolu, Slovenija, 2. četrtletje 2017

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ČETRTLETJE: 2017Q2, (1)
  2. GLAVNA TEŽAVA ZA SAMOZAPOSLITEV: Glavna težava za samozaposlitev - SKUPAJ, Premajhen vpliv na določanje cene (vrednosti) vašega dela, Ne morete pridobiti sredstev (financ) za svoje delo, Stranke plačujejo z zamudo ali sploh ne plačujejo, ..., Niste imeli težav (10)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. MERITVE: Število v 1000, Delež v %, (2)


 5. Delovno aktivni po želenem zaposlitvenem statusu pri glavnem delu, Slovenija, 2. četrtletje 2017

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ČETRTLETJE: 2017Q2, (1)
  2. ŽELEN ZAPOSLITVENI STATUS: Želen zaposlitveni status - SKUPAJ, Ne želijo spremeniti zaposlitvenega statusa, So samozaposleni, želijo biti zaposleni, So zaposleni (ali pdč), želijo biti samozaposleni, (4)
  3. MERITVE: Število v 1000, Delež v %, (2)
  4. ZAPOSLITVENI STATUS: Delovno aktivni - SKUPAJ, Zaposleni in pomagajoči družinski člani, Samozaposleni, (3)