1. Prebivalci glede na aktivnost, po spolu in kohezijskih regijah (v 1000), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. SKUPINE PREBIVALSTVA: Prebivalci - SKUPAJ, ..Delovno sposobni, ....Delovno aktivni, ......Zaposleni - SKUPAJ, ..., ..Prebivalci, stari manj kot 15 let (17)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)


 2. Delovno sposobni glede na aktivnost in mere aktivnosti, po državah rojstva, spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. DRŽAVA ROJSTVA: Delovno sposobni - SKUPAJ, ..Rojeni v Sloveniji, ..Rojeni v drugih državah članicah EU, ..Rojeni zunaj držav članic EU, ..., ....Drugi prebivalci, rojeni zunaj EU (6)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. MERITVE: Delovno sposobni (v 1000), Aktivni (v 1000), Delovno aktivni (v 1000), Brezposelni (v 1000), ..., Stopnja brezposelnosti (v %) (7)
  5. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)


 3. Delovno sposobni glede na aktivnost in mere aktivnosti po starostnih skupinah, spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. STAROSTNE SKUPINE: Starostne skupine - SKUPAJ, 15-24 let, 15-29 let, 25-49 let, ..., 55-64 let (9)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  5. MERITVE: Aktivni (v 1000), Delovno aktivni (v 1000), Brezposelni (v 1000), Neaktivni (v 1000), ..., Stopnja brezposelnosti (v %) (7)


 4. Delovno aktivni po stopnjah dosežene izobrazbe, spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. IZOBRAZBA: Delovno aktivni - SKUPAJ, Brez izobrazbe, nepopolna osnovnošolska, Osnovnošolska, Nižja ali srednja poklicna, ..., Višješolska, visokošolska (6)
  4. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  5. MERITVE: Število (v 1000), Stopnja delovne aktivnosti (v %), (2)


 5. Delovno aktivni po področjih dejavnosti, spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. SKD DEJAVNOST1: SKD dejavnosti - SKUPAJ, Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, Rudarstvo, Predelovalne dejavnosti, ..., Nerazvrščeno (23)
  4. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  5. MERITVE: Število (v 1000), Delež (v %), Delež po spolu (v %), (3)


 6. Delovno aktivni po glavnih poklicnih skupinah, spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. POKLICNE SKUPINE: Poklici - SKUPAJ, Zakonodajalci, visoki uradniki, menedžerji, Strokovnjaki, Tehniki in drugi strokovni sodelavci, ..., Neznano (12)
  4. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  5. MERITVE: Število (v 1000), Delež (v %), Delež po spolu (v %), (3)


 7. Delovno aktivni s polnim ali z delovnim časom, krajšim od polnega, po spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. DELOVNI ČAS: Delovno aktivni - SKUPAJ, ..Delovno aktivni s polnim delovnim časom, ..Delovno aktivni z delovni časom, krajšim od polnega, (3)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  5. MERITVE: Število (v 1000), Delež (v %), Delež po spolu (v %), (3)


 8. Zaposleni glede na vrsto delovnega razmerja, po starostnih razredih, spolu in kohezijskih regijah (v 1000), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. OBLIKA DELA: Zaposleni - SKUPAJ, ..Zaposleni v delovnem razmerju, ....Zaposleni v delovnem razmerju, za določen čas, ....Zaposleni v delovnem razmerju, za nedoločen čas, ..., ..Zaposleni, druge oblike dela (6)
  4. STAROSTNE SKUPINE: Skupaj, 15-24 let, 25-34 let, 35-44 let, ..., 65 let in več (7)
  5. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)


 9. Zaposleni glede na delovni čas, po spolu in kohezijskih regijah (v 1000), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. OBLIKA DELA: Zaposleni - SKUPAJ, ..Zaposleni v delovnem razmerju, ....Zaposleni v delovnem razmerju s polnim delovnim časom, ....Zaposleni v delovnem razmerju z delovnim časom, krajšim od polnega, ..., ....Zaposleni v drugih oblikah dela z delovnim časom, krajšim od polnega (10)
  4. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)


 10. Povprečno tedensko število običajno in dejansko opravljenih delovnih ur delovno aktivnih, po spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  4. MERITVE: Običajno opravljene ure, Dejansko opravljene ure, (2)


 11. Brezposelni po trajanju iskanja dela, spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. BREZPOSELNI: Brezposelni - SKUPAJ, ..Manj kot 1 mesec, ..Od 1 do 5 mesecev, ..Od 6 do 11 mesecev, ..., ..24 in več mesecev (6)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  5. MERITVE: Število (v 1000), Delež (v %), Delež po spolu (v %), (3)


 12. Brezposelni po stopnjah dosežene izobrazbe, spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  2. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. IZOBRAZBA: Brezposelni - SKUPAJ, Brez izobrazbe, nepopolna osnovnošolska, Osnovnošolska, Nižja ali srednja poklicna, ..., Višješolska, visokošolska (6)
  5. MERITVE: Število (v 1000), Delež (v %), (2)


 13. Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po stopnjah dosežene izobrazbe, po starostnih razredih, spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. IZOBRAZBA: Delovno sposobni - SKUPAJ, Brez izobrazbe, nepopolno osnovnošolska, Osnovnošolska, Nižja ali srednja poklicna, ..., Višješolska, visokošolska (6)
  4. STAROSTNE SKUPINE: Starostne skupine - SKUPAJ, 15-24 let, 25-34 let, 35-44 let, ..., 65 let in več (7)
  5. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)


 14. Mere aktivnosti glede na tip gospodinjstva (%), po kohezijskih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  2. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  3. TIP GOSPODINJSTVA: Tip gospodinjstva - SKUPAJ, Enočlansko gospodinjstvo, Samohranilec z najmlajšim otrokom starim manj kot 25 let, Samohranilec z najmlajšim otrokom starim 25 let ali več, ..., Drug tip gospodinjstva (10)
  4. MERITVE: Stopnja aktivnosti (v %), Stopnja delovne aktivnosti (v %), Stopnja brezposelnosti (v %), (3)


 15. Mere aktivnosti (%) po statističnih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  2. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  3. MERITVE: Stopnja aktivnosti (v %), Stopnja delovne aktivnosti (v %), Stopnja brezposelnosti (v %), Stopnja delovne aktivnosti v starostni skupini od 20-64 let (v %), (4)


 16. Kazalniki socialne povezanosti (v %), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KAZALNIKI: Stopnja dolgotrajne brezposelnosti, Stopnja zelo dolgotrajne brezposelnosti, Delež dolgotrajno brezposelnih oseb, Prebivalstvo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov (0-17 let), ..., Niti v izobraževanju, niti delovno aktivni (11)
  2. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)