Mere aktivnosti (%) po statističnih regijah, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 12 od tega izbranih

Išči

STATISTIČNA REGIJA

Št. vrednosti 13 od tega izbranih

Išči

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 4 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
29. 05. 2020
Kontaktna oseba
Oddelek za statistiko dela
Marko Tomažič, +386 (0)1 2416-451, marko.tomazic@gov.si
Enota
%
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0762115
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 3. Podatki o spremembah posameznih statističnih regij so dostopni tudi na povezavi.