1. Prebivalci glede na aktivnost, po spolu in kohezijskih regijah (v 1000), Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. PREBIVALSTVO: Prebivalci - SKUPAJ, ..Delovno sposobni, ....Delovno aktivni, ......Zaposleni - SKUPAJ, ..., ..Prebivalci, stari manj kot 15 let (17)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. ČETRTLETJE: 2008Q1, 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, ..., 2019Q2 (46)


 2. Delovno sposobni glede na aktivnost in mere aktivnosti, po državah rojstva, spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. DRŽAVA ROJSTVA: Delovno sposobni - SKUPAJ, ..Rojeni v Sloveniji, ..Rojeni v drugih državah članicah EU, ..Rojeni zunaj držav članic EU, ..., ....Drugi prebivalci, rojeni zunaj EU (6)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. ČETRTLETJE: 2008Q1, 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, ..., 2019Q2 (46)
  5. MERITVE: Delovno sposobni (v 1000), Aktivni (v 1000), Delovno aktivni (v 1000), Brezposelni (v 1000), ..., Stopnja brezposelnosti (v %) (7)


 3. Delovno sposobni glede na aktivnost in mere aktivnosti po starostnih skupinah, spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. STAROSTNE SKUPINE: Starostne skupine - SKUPAJ, 15-24 let, 15-29 let, 25-49 let, ..., 55-64 let (9)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. MERITVE: Aktivni (v 1000), Delovno aktivni (v 1000), Brezposelni (v 1000), Neaktivni (v 1000), ..., Stopnja brezposelnosti (v %) (7)
  5. ČETRTLETJE: 2008Q1, 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, ..., 2019Q2 (46)


 4. Delovno aktivni glede na zaposlitveni status, po spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO: Delovno aktivni - SKUPAJ, ..Samozaposleni, ..Zaposleni, ....V delovnem razmerju, ..., ..Pomagajoči družinski člani (7)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. MERITVE: Število v 1000, Delež v %, Delež po spolu v %, (3)
  5. ČETRTLETJE: 2008Q1, 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, ..., 2019Q2 (46)


 5. Delovno aktivni po področjih dejavnosti, po spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. SKD DEJAVNOST: SKD dejavnosti - SKUPAJ, Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, Rudarstvo, Predelovalne dejavnosti, ..., Nerazvrščeno (23)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. MERITVE: Število v 1000, (1)
  5. ČETRTLETJE: 2008Q1, 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, ..., 2019Q2 (46)


 6. Delovno aktivni po glavnih poklicnih skupinah, spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. POKLICNE SKUPINE: Poklici - SKUPAJ, Zakonodajalci, visoki uradniki, menedžerji, Strokovnjaki, Tehniki in drugi strokovni sodelavci, ..., Neznano (12)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. MERITVE: Število v 1000, Delež v %, Delež po spolu v %, (3)
  5. ČETRTLETJE: 2008Q1, 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, ..., 2019Q2 (46)


 7. Delovno aktivni s polnim ali z delovnim časom, krajšim od polnega, po spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. DELOVNI ČAS: Delovno aktivni - SKUPAJ, ..Delovno aktivni s polnim delovnim časom, ..Delovno aktivni z delovnim časom, krajšim od polnega, (3)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. MERITVE: Število v 1000, Delež v %, Delež po spolu v %, (3)
  5. ČETRTLETJE: 2008Q1, 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, ..., 2019Q2 (46)


 8. Zaposleni glede na vrsto delovnega razmerja, po starostnih razredih, spolu in kohezijskih regijah (v 1000), Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. OBLIKA DELA: Zaposleni - SKUPAJ, ..Zaposleni v delovnem razmerju, ....Zaposleni v delovnem razmerju, za določen čas, ....Zaposleni v delovnem razmerju, za nedoločen čas, ..., ..Druge oblike dela (6)
  4. STAROSTNE SKUPINE: Skupaj, 15-24 let, 25-34 let, 35-44 let, ..., 65 let in več (7)
  5. ČETRTLETJE: 2008Q1, 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, ..., 2019Q2 (46)


 9. Zaposleni glede na delovni čas, po spolu in kohezijskih regijah (v 1000), Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. OBLIKA DELA: Zaposleni - SKUPAJ, ..Zaposleni v delovnem razmerju, ....Zaposleni v delovnem razmerju s polnim delovnim časom, ....Zaposleni v delovnem razmerju z delovnim časom, krajšim od polnega, ..., ....Delo v drugih oblikah dela z delovnim časom, krajšim od polnega (10)
  4. ČETRTLETJE: 2008Q1, 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, ..., 2019Q2 (46)


 10. Povprečno tedensko število običajno in dejansko opravljenih delovnih ur delovno aktivnih, po spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. MERITVE: Običajno opravljene ure, Dejansko opravljene ure, (2)
  4. ČETRTLETJE: 2008Q1, 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, ..., 2019Q2 (46)


 11. Brezposelne osebe po trajanju iskanja dela, spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. BREZPOSELNE OSEBE: Brezposelni - SKUPAJ, ..Manj kot 1 mesec, ..Od 1 do 5 mesecev, ..Od 6 do 11 mesecev, ..., ..24 in več mesecev (6)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. MERITVE: Število v 1000, Delež v %, Delež po spolu v %, (3)
  5. ČETRTLETJE: 2008Q1, 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, ..., 2019Q2 (46)


 12. Prehodi med statusi aktivnosti na trgu dela, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. STATUS AKTIVNOSTI V PREJŠNJEM ČETRTLETJU: Skupaj, Brezposelni v prejšnjem četrtletju, Delovno aktivni v prejšnjem četrtletju, Neaktivni v prejšnjem četrtletju, (4)
  3. ČETRTLETJE: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2019Q2 (38)
  4. MERITVE: Brezposelni (v 1000), Delovno aktivni (v 1000), Neaktivni (v 1000), Brezposelni (v %), ..., Neaktivni (v %) (6)