Prebivalstvo, staro 15 let ali več po spolu in šolski izobrazbi, občine, Slovenija, popis 1991
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SPOL

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

OBČINA

Št. vrednosti 193 od tega izbranih

Išči

ŠOLSKA IZOBRAZBA Select at least one value

Št. vrednosti 13 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 04. 2020
Kontaktna oseba
Tina Žnidaršič, +386 1 2340 882, tina.znidarsic@gov.si
Enota
število
Vir
SURS
ID tabele
0556503
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1991.
Podatki Popisa 1991 so prikazani po teritorialni razdelitvi Slovenije na dan 31. 3. 2002. Pri primerjavi podatkov Popisa 1991 s podatki Popisa 2002 je treba upoštevati razlike v definicijah opazovanih enot, načinu zbiranja podatkov in uporabljenih klasifikacijah.

OBČINA
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.