Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, naselja, Slovenija, 2008H1 - 2014H2
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SPOL

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

OBČINA/NASELJE

Št. vrednosti 6.250 od tega izbranih

Išči

POLLETJE Select at least one value

Št. vrednosti 14 od tega izbranih

Išči

STAROSTNE SKUPINE

Št. vrednosti 22 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
9. 04. 2020
Kontaktna oseba
Barica Razpotnik, +386 1 2340 788, barica.razpotnik@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
05C5092
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Od objave podatkov o prebivalstvu Slovenije po 1. 1. 2008 uporabljamo na Statističnem uradu Republike Slovenije spremenjeno statistično definicijo prebivalstva. To pomeni prelom v časovni vrsti podatkov, zato podatki po tej definiciji, torej podatki od sredine leta 2008 dalje, niso neposredno primerljivi s podatki za predhodna leta.
Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva in Register tujcev
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
POLLETJE
H1 po stanju na 1. 1.
H2 po stanju na 1. 7.
OBČINA/NASELJE
130 TREBNJE
01.01.2012: Od občine Trebnje se je odcepila občina Mirna [ZUODNO-G, Uradni list RS št. 9/11]. Do 2011H2 se seštevek podatkov po naseljih v tabeli zato ne ujema s podatki za celotno občino Trebnje.
212 MIRNA
Občina Mirna je nastala z odcepitvijo od občine Trebnje [ZUODNO-G, Uradni list RS št. 9/11]. Ločeno je prikazana od 2012H1.
POLLETJE
2011H1
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo [ES] št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj [Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008].