Priseljeno delovno aktivno prebivalstvo po državi državljanstva in dejavnosti [SKD 2008], Slovenija, 2008 - 2010
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DEJAVNOST

Št. vrednosti 20 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

DRŽAVA DRŽAVLJANSTVA

Št. vrednosti 12 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 04. 2020
Kontaktna oseba
Barica Razpotnik, [01]2340-788, barica.razpotnik@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
05N3006
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Viri: Statistični urad Republike Slovenije.
V podatkih, pridobljenih z raziskovanjem Socioekonomske značilnosti prebivalcev Slovenije in meddržavnih selivcev so prikazani le podatki za prebivalstvo Slovenije. Posledično se podatki iz tega raziskovanja razlikujejo od statistik, ki jih SURS objavlja oz. prevzema od drugih virov na področju trga dela, izobraževanja in socialne zaščite.

S 1. januarjem 2008 je v vseh državah članicah Evropske unije začela veljati nova klasifikacija dejavnosti poslovnih subjektov NACE Rev 2., ki je nadomestila prej veljavno klasifikacijo Nace Rev. 1.1. V Republiki Sloveniji je v veljavo stopila nacionalna različica standardne klasifikacije, imenovana SKD 2008, ki v celoti povzema evropsko klasifikacijo dejavnosti, hkrati pa jo tudi dopolnjuje z nacionalnimi podrazredi.
Nova klasifikacija prinaša mnoge spremembe in dopolnitve, ki so posledica strukturnih sprememb v gospodarstvu v zadnjih letih. Tako je največ sprememb na področju tržnih storitvenih dejavnosti in na področju predelovalnih dejavnosti. Pomembna je tudi sprememba v sami strukturi klasifikacije, saj se z revidirano klasifikacijo ukinja raven podpodročja [2-črkovna raven klasifikacije]. Povzetek najbolj pomembnih razlik med staro in novo različico klasifikacije si lahko ogledate v dokumentu Razlike med SKD 2008 in SKD 2002.
Več splošnih informacij o uvajanju nove klasifikacije je dostopnih na posebni strani Revizija klasifikacijske dejavnosti SKD 2008 / Nace Rev. 2 spletne strani Statističnega urada.
Časovne vrste podatkov po SKD 2002 so objavljeni v tabeli Socioekonomske značilnosti meddržavnih selivcev .
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila

Do leta 2008 notranja selitev pomeni spremembo naselja stalnega prebivališča državljana Republike Slovenije na območju Slovenije. Od leta
2008 pa notranja selitev pomeni spremembo naselja prebivališča prebivalca Slovenije na območju Slovenije.
LETO
2008
Podatki prvič pripravljeni skladno z definicijo prebivalstva Slovenije, objavljeno leta 2008.
DRŽAVA DRŽAVLJANSTVA
Države EU
Podatki za EU so prikazani glede na članstvo v EU v opazovanem letu.