Delovno aktivno prebivalstvo po poklicu in državi rojstva, Slovenija, 2005 - 2010
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DRŽAVA ROJSTVA

Št. vrednosti 18 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 6 od tega izbranih

Išči

POKLIC

Št. vrednosti 12 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 04. 2020
Kontaktna oseba
Barica Razpotnik, [01]2340-788, barica.razpotnik@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
05G1008
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
V podatkih, pridobljenih z raziskovanjem Socioekonomske značilnosti prebivalcev Slovenije in meddržavnih selivcev so prikazani le podatki za prebivalstvo Slovenije. Posledično se podatki iz tega raziskovanja razlikujejo od statistik, ki jih SURS objavlja oz. prevzema od drugih virov na področju trga dela, izobraževanja in socialne zaščite.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
DRŽAVA ROJSTVA
DRŽAVE EU
Podatki za EU so prikazani glede na članstvo v EU v opazovanem letu.
LETO
2005
Stanje 1. januar.
2006
Stanje 1. januar.
2007
Stanje 1. januar.
2008
Stanje 1. januar
Podatki prvič preračunani po statistični definiciji prebivalstva, objavljeni leta 2008.
2009
Stanje 1. januar.
2010
Stanje 1. januar.
DRŽAVA ROJSTVA: Srbija , LETO: 2008
Za leto 2008 podatki za Srbijo vključujejo tudi podatek za Črno goro.