Prebivalstvo po izbranih starostnih skupinah in spolu, primerjalna tabela statističnih definicij prebivalstva iz leta 1996 in 2008, občine, Slovenija, 2007H2 - 2008H2
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DEFINICIJA PREBIVALSTVA Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

SPOL

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

OBČINE

Št. vrednosti 211 od tega izbranih

Išči

POLLETJE Select at least one value

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

STAROST Select at least one value

Št. vrednosti 10 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
28. 04. 2020
Kontaktna oseba
Barica Razpotnik, [01]2340-788, barica.razpotnik@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
05Z1006
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
POLLETJE
H1 je po stanju 30.6.
H2 je po stanju 31.12.
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
STAROST
Starost je čas, ki ga je oseba preživela od rojstva do trenutka statističnega opazovanja. Izražena je v dopolnjenih letih starosti.
STAROST
1-5 let*
Starostna skupina je do 30.6.2003 sestavljena iz starih 1-6 let. V podatkih od 31.12.2003 dalje pa iz starih 1-5 let.
6-14 let*
Starostna skupina je do 30.6.2003 sestavljena iz starih 7-14 let. V podatkih od 31.12.2003 dalje pa iz starih 6-14 let.