Prebivalstvo po petletnih starostnih skupinah in spolu, primerjalna tabela statističnih definicij prebivalstva iz leta 1996 in 2008, statistične regije, Slovenija, 2007H2 - 2008H2
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DEFINICIJA PREBIVALSTVA Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

SPOL Select at least one value

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

STATISTIČNA REGIJA

Št. vrednosti 13 od tega izbranih

Išči

POLLETJE Select at least one value

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

STAROST

Št. vrednosti 22 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
28. 04. 2020
Kontaktna oseba
Barica Razpotnik, [01]2340-788, barica.razpotnik@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
05Z1002
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
POLLETJE
H1 po stanju na 30.6.
H2 po stanju na 31.12.
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji [The Classification of Territorial Units for Statistics] – NUTS [opis in pojasnila], raven NUTS 3.

Opombe o spremembah posameznih regij so zapisane k vsaki spremenjeni regiji in so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na ikono za opombe [zvezdica]. V opombah je na začetku naveden datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene.
STAROST
Starost je čas, ki ga je oseba preživela od rojstva do trenutka statističnega opazovanja. Izražena je v dopolnjenih letih starosti.