1. Projekcije prebivalstva EUROPOP2018 po spolu in starosti, Slovenija, 2018 - 2100

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STAROST: Starost - SKUPAJ, 0 let, 1 leto, 2 leti, ..., 100 ali več let (102)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. LETO: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2100 (83)


 2. Projekcije prebivalstva EUROPOP2018 - demografska bilanca in izbrani kazalniki, Slovenija, 2018 - 2100

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Prebivalci, 1. januar, Živorojeni, Umrli, Selitveni prirast, ..., Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu - ženske (14)
  2. LETO: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2100 (83)