1. Priseljeni tujci po namenu priselitve in državi državljanstva, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DRŽAVA DRŽAVLJANSTVA: Država državljanstva - SKUPAJ, Države EU, ... Hrvaška, ... druge države članice EU, ..., Neznano (13)
  2. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. NAMEN PRISELITVE: Namen priselitve - SKUPAJ, Zaposlitev, Sezonsko delo, Združitev z družino, ..., Neznano (7)


 2. Priseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po izobrazbi, državljanstvu, starostnih skupinah, spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. STAROSTNE SKUPINE: Starostne skupine - SKUPAJ, 15-19, 20-24, 25-29, ..., 65 + (12)
  3. LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  4. DRŽAVLJANSTVO: Državljanstvo -SKUPAJ, Državljani RS, Tuji državljani, (3)
  5. IZOBRAZBA: Izobrazba - SKUPAJ, Osnovnošolska ali manj, Srednješolska, Višješolska, visokošolska, (4)


 3. Priseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po izobrazbi, državljanstvu, državi prejšnjega prebivališča in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. DRŽAVA PREJŠNJEGA PREBIVALIŠČA: Država prejšnjega prebivališča - SKUPAJ, EVROPA - SKUPAJ, - Države nastale na območju nekdanje Jugoslavije - SKUPAJ, ....Bosna in Hercegovina, ..., AVSTRALIJA IN OCEANIJA (28)
  3. LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  4. DRŽAVLJANSTVO: Državljanstvo -SKUPAJ, Državljani RS, Tuji državljani, (3)
  5. IZOBRAZBA: Izobrazba - SKUPAJ, Osnovnošolska ali manj, Srednješolska, Višješolska, visokošolska, (4)


 4. Priseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po statusu aktivnosti, državljanstvu, starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Skupaj - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. STAROSTNE SKUPINE: Starostne skupine - SKUPAJ, 15-19, 20-24, 25-29, ..., 65 + (12)
  3. LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  4. DRŽAVLJANSTVO: Državljanstvo -SKUPAJ, Državljani RS, Tuji državljani, (3)
  5. STATUS AKTIVNOSTI: Priseljeni prebivalci, stari 15 ali več let - SKUPAJ, Aktivni - Skupaj, Zaposleni, Brezposelni, Neaktivni - Skupaj (5)


 5. Priseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po statusu aktivnosti, državljanstvu, državi prejšnjega prebivališča in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. DRŽAVA PREJŠNJEGA PREBIVALIŠČA: Država prejšnjega prebivališča - SKUPAJ, EVROPA - SKUPAJ, - Države nastale na območju nekdanje Jugoslavije - SKUPAJ, ....Bosna in Hercegovina, ..., AVSTRALIJA IN OCEANIJA (28)
  3. LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  4. DRŽAVLJANSTVO: Državljanstvo -SKUPAJ, Državljani RS, Tuji državljani, (3)
  5. STATUS AKTIVNOSTI: Priseljeni prebivalci, stari 15 ali več let - SKUPAJ, Aktivni - Skupaj, Zaposleni, Brezposelni, Neaktivni - Skupaj (5)


 6. Priseljeni zaposleni prebivalci po dejavnosti, državljanstvu in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, Rudarstvo, Predelovalne dejavnosti, ..., Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles (22)
  2. LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  3. DRŽAVLJANSTVO: Državljanstvo -SKUPAJ, Državljani RS, Tuji državljani, (3)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 7. Priseljeni prebivalci po državi prejšnjega prebivališča, državljanstvu in starostnih skupinah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DRŽAVLJANSTVO: Državljanstvo -SKUPAJ, Državljani RS, Tuji državljani, (3)
  2. DRŽAVA PREJŠNJEGA PREBIVALIŠČA: Država prejšnjega prebivališča - SKUPAJ, EVROPA - SKUPAJ, - Države nastale na območju nekdanje Jugoslavije - SKUPAJ, ....Bosna in Hercegovina, ..., AVSTRALIJA IN OCEANIJA (28)
  3. LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  4. STAROSTNE SKUPINE: Starostne skupine - SKUPAJ, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 65 + (13)