1. Meddržavne selitve po spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SELITVE: Meddržavne selitve - priseljeni iz tujine, Meddržavne selitve - odseljeni v tujino, Meddržavne selitve - selitveni prirast s tujino, (3)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. LETO: 1961, 1962, 1963, 1964, ..., 2018 (58)


 2. Meddržavne selitve po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SELITVE: Priseljeni iz tujine, Odseljeni v tujino, Selitveni prirast s tujino, (3)
  2. STAROSTNE SKUPINE: Starostne skupine - SKUPAJ, 0-4 let, 5-9 let, 10-14 let, ..., Povprečna starost (20)
  3. LETO: 1982, 1983, 1984, 1985, ..., 2018 (37)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 3. Meddržavne selitve po starostnih skupinah, državljanstvu in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SELITVE: Priseljeni iz tujine, Odseljeni v tujino, Selitveni prirast s tujino, (3)
  2. STAROSTNE SKUPINE: Starostne skupine - SKUPAJ, 0-4 let, 5-9 let, 10-14 let, ..., Povprečna starost (20)
  3. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  4. DRŽAVLJANSTVO: Selitve - SKUPAJ, Državljani Republike Slovenije, Tuji državljani, (3)
  5. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 4. Meddržavne selitve po državi državljanstva in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SELITVE: Priseljeni iz tujine, Odseljeni v tujino, Selitveni prirast s tujino, (3)
  2. DRŽAVA DRŽAVLJANSTVA: Država državljanstva - SKUPAJ, EVROPA, Albanija, Avstrija, ..., Neznana država (37)
  3. LETO: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2018 (23)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 5. Meddržavne selitve po državljanstvu, državah prejšnjega, prihodnjega prebivališča in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SELITVE: Priseljeni iz tujine, Odseljeni v tujino, Selitveni prirast s tujino, (3)
  2. DRŽAVA PREJŠNJEGA OZ. PRIHODNJEGA PREBIVALIŠČA: Država prejšnjega oz. prihodnjega prebivališča - SKUPAJ, EVROPA, Avstrija, Bosna in Hercegovina, ..., Neznano (24)
  3. LETO: 1982, 1983, 1984, 1985, ..., 2018 (37)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, Državljani Republike Slovenije - SKUPAJ, ..., Tuji državljani - ženske (9)


 6. Meddržavne selitve po državljanstvu, statistične regije, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  2. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. SELITVE: Priseljeni iz tujine, Odseljeni v tujino, Selitveni prirast s tujino, (3)
  4. DRŽAVLJANSTVO: Skupaj, Državljani RS, Tuji državljani, (3)