Meddržavne selitve po državljanstvu, državah prejšnjega, prihodnjega prebivališča in spolu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SELITVE Select at least one value

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

DRŽAVA PREJŠNJEGA OZ. PRIHODNJEGA PREBIVALIŠČA

Št. vrednosti 24 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 37 od tega izbranih

Išči

SPOL

Št. vrednosti 9 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 04. 2020
Kontaktna oseba
Barica Razpotnik, (01)2340-788, barica.razpotnik@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
05N1010
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Za leto 2008 in naprej so podatki pripravljeni skladno z definicijo prebivalstva Slovenije, objavljeno leta 2008.
Do konca leta 2007 so podatki o odseljenih tujih državljanih ocena Statističnega urada Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
DRŽAVA PREJŠNJEGA OZ. PRIHODNJEGA PREBIVALIŠČA
Država prejšnjega prebivališča je država, v kateri je imela oseba nazadnje prebivališče pred priselitvijo v Slovenijo.

Država prihodnjega prebivališča je država, v kateri namerava oseba prebivati po odselitvi iz Slovenije.