Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po izobrazbi, naselja, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINA/NASELJE

Št. vrednosti 6.251 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 9 od tega izbranih

Išči

IZOBRAZBA

Št. vrednosti 4 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
27. 02. 2020
Kontaktna oseba
Barica Razpotnik, (01) 2340 - 788, barica.razpotnik@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
05G2018
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Stanje na 1. 1.
IZOBRAZBA
- KLASIUS-SRV
OBČINA/NASELJE
130 TREBNJE
Od občine Trebnje se je odcepila občina Mirna (ZUODNO-G, Uradni list RS št. 9/11). Do 2011 se seštevek podatkov po naseljih v tabeli zato ne ujema s podatki za celotno občino Trebnje.
212 MIRNA
Občina Mirna je nastala z odcepitvijo od občine Trebnje (ZUODNO-G, Uradni list RS št. 9/11). Ločeno je prikazana od 2012.
LETO
2011
Podatke o izobrazbi za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).