1. Osnovne skupine prebivalstva po starosti in spolu, Slovenija, polletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STAROST: Starost - SKUPAJ, 0-4 leta, ..0 let, ..1 leto, ..., 100 + let (122)
  2. POLLETJE: 2008H2, 2009H1, 2009H2, 2010H1, ..., 2020H1 (24)
  3. MERITVE: Prebivalstvo, Državljani Republike Slovenije, Tuji državljani, (3)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 2. Prebivalstvo po državi državljanstva, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. DRŽAVA DRŽAVLJANSTVA: Država državljanstva - SKUPAJ, EVROPA, Slovenija, Albanija, ..., Papua Nova Gvineja (173)
  3. LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  4. STAROST: Starost - SKUPAJ, 0-4 let, 5-9 let, 10-14 let, ..., 90 + let (20)


 3. Osnovne skupine prebivalstva po spolu, kohezijski regiji, Slovenija, polletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. MERITVE: Prebivalstvo, Državljani Republike Slovenije, Tuji državljani, Delež tujih državljanov med prebivalci (%), (4)
  3. POLLETJE: 2008H2, 2009H1, 2009H2, 2010H1, ..., 2020H1 (24)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 4. Tujci po skupinah državljanstva, kohezijski regiji, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. MERITVE: Število, Delež (%), (2)
  3. SKUPINA DRŽAVLJANSTEV: Tujci - SKUPAJ, Nekdanja Jugoslavija, Evropska unija, Druge države, (4)
  4. LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  5. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 5. Osnovne skupine prebivalstva po spolu, statistične regije, Slovenija, polletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  2. POLLETJE: 2020H1, 2019H2, 2019H1, 2018H2, ..., 2008H2 (24)
  3. MERITVE: Prebivalstvo, Državljani Republike Slovenije, Tuji državljani, Delež tujih državljanov med prebivalci (%), (4)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 6. Tujci po skupinah državljanstva, statistične regije, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  2. MERITVE: Število, Delež (%), (2)
  3. SKUPINA DRŽAVLJANSTEV: Tujci - SKUPAJ, Nekdanja Jugoslavija, Evropska unija, Druge države, (4)
  4. LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  5. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 7. Osnovne skupine prebivalstva po spolu, upravne enote, Slovenija, polletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UPRAVNA ENOTA: SLOVENIJA, Ajdovščina, Brežice, Celje, ..., Ruše (59)
  2. POLLETJE: 2008H2, 2009H1, 2009H2, 2010H1, ..., 2020H1 (24)
  3. MERITVE: Prebivalstvo, Državljani Republike Slovenije, Tuji državljani, Delež tujih državljanov med prebivalci (%), (4)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 8. Osnovne skupine prebivalstva po spolu, občine, Slovenija, polletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. OBČINE: SLOVENIJA, Ajdovščina, Ankaran/Ancarano, Apače, ..., Žužemberk (213)
  2. POLLETJE: 2008H2, 2009H1, 2009H2, 2010H1, ..., 2020H1 (24)
  3. MERITVE: Prebivalstvo, Državljani Republike Slovenije, Tuji državljani, Delež tujih državljanov med prebivalci (%), (4)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)