1. Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, naselja, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. OBČINA/NASELJE: SLOVENIJA, 001 AJDOVŠČINA, 001001 Ajdovščina, 001002 Batuje, ..., 213001 Ankaran/Ancarano (6252)
  3. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  4. STAROSTNE SKUPINE: Starost - SKUPAJ, 0-14 let, 15-64 let, 65 + let, ..., 85 + let (22)


 2. Prebivalstvo - izbrani kazalniki, naselja, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. OBČINA/NASELJE: SLOVENIJA, 001 AJDOVŠČINA, 001001 Ajdovščina, 001002 Batuje, ..., 213001 Ankaran/Ancarano (6251)
  3. LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  4. KAZALNIK: Prebivalstvo, Povprečna starost (leta), Indeks staranja, Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%), ..., Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) (6)


 3. Gostota naseljenosti in indeks feminitete, naselja, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. OBČINA/NASELJE: SLOVENIJA, 001 AJDOVŠČINA, 001001 Ajdovščina, 001002 Batuje, ..., 213001 Ankaran/Ancarano (6251)
  2. LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  3. MERITVE: Prebivalstvo - SKUPAJ, Prebivalstvo - Moški, Prebivalstvo - Ženske, Indeks feminitete, ..., Gostota naseljenosti (6)