1. Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. OBČINE: SLOVENIJA, Ajdovščina, Ankaran/Ancarano, Apače, ..., Žužemberk (213)
  3. POLLETJE: 2008H1, 2008H2, 2009H1, 2009H2, ..., 2019H2 (24)
  4. STAROST: Starost - SKUPAJ, 0 let, 1 leto, 2 leti, ..., 85 + let (87)


 2. Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. OBČINE: SLOVENIJA, Ajdovščina, Ankaran/Ancarano, Apače, ..., Žužemberk (213)
  3. POLLETJE: 1999H2, 2000H1, 2000H2, 2001H1, ..., 2019H2 (41)
  4. STAROST: Starost - SKUPAJ, 0-14 let, 15-64 let, 65 + let, ..., 100 + let (25)


 3. Prebivalstvo po izbranih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. OBČINE: SLOVENIJA, Ajdovščina, Ankaran/Ancarano, Apače, ..., Žužemberk (213)
  3. POLLETJE: 2000H1, 2000H2, 2001H1, 2001H2, ..., 2019H2 (40)
  4. STAROST: 0 let, 1-5 let*, 6-14 let*, 0-14 let, ..., 65 + let (10)


 4. Prebivalstvo - izbrani kazalniki, občine, Slovenija, polletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. OBČINE: SLOVENIJA, Ajdovščina, Ankaran/Ancarano, Apače, ..., Žužemberk (213)
  2. POLLETJE: 1999H2, 2000H1, 2000H2, 2001H1, ..., 2019H2 (41)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. KAZALNIK: Povprečna starost [leta], Indeks staranja, Delež prebivalcev, starih 0-14 let [%], Delež prebivalcev, starih 15-64 let [%], ..., Koeficient starostne odvisnosti starih (9)


 5. Gostota naseljenosti in indeks feminitete, občine, Slovenija, polletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. OBČINE: SLOVENIJA, Ajdovščina, Ankaran/Ancarano, Apače, ..., Žužemberk (213)
  2. MERITVE: Prebivalstvo - SKUPAJ, Prebivalstvo - Moški, Prebivalstvo - Ženske, Indeks feminitete, ..., Gostota naseljenosti (6)
  3. POLLETJE: 2011H1, 2011H2, 2012H1, 2012H2, ..., 2019H2 (18)