Gostota naseljenosti in indeks feminitete, občine, Slovenija, polletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Št. vrednosti 213 od tega izbranih

Išči

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 6 od tega izbranih

Išči

POLLETJE Select at least one value

Št. vrednosti 19 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 05. 2020
Kontaktna oseba
Barica Razpotnik, [01]2340-788, barica.razpotnik@gov.si
Enota
število, km2, prebivalci na km2, indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
05C4010
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vira: Statistični urad Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor - Geodetska uprava Republike Slovenije, Register prostorskih enot.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
POLLETJE
H1 je po stanju 1. 1.
H2 je po stanju 1. 7.
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
MERITVE
Površina teritorialne enote [km2]
Vsota zaradi zaokroževanja ni vedno enaka seštevku posameznih teritorialnih enot.
Gostota naseljenosti
Podatek je od 2019 dalje izračunan iz nezaokroženega podatka o površini in ni nujno enak izračunu iz zaokroženega podatka.
POLLETJE
2011H1
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo [ES] št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj [Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008].
MERITVE
Indeks feminitete
Indeks feminitete opisuje razmerje med številom žensk in številom moških. Pove nam, koliko žensk na 100 moških prebiva na nekem območju.
Gostota naseljenosti
Gostota naseljenosti: število prebivalcev na kvadratni kilometer površine teritorialne enote.