Gostota naseljenosti in indeks feminitete, statistične regije, Slovenija, polletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STATISTIČNA REGIJA

Št. vrednosti 13 od tega izbranih

Išči

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 6 od tega izbranih

Išči

POLLETJE Select at least one value

Št. vrednosti 19 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 05. 2020
Kontaktna oseba
Barica Razpotnik, [01]2340-788, barica.razpotnik@gov.si
Enota
število, km2, gostota, indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
05C2010
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vira: Statistični urad Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor - Geodetska uprava Republike Slovenije, Register prostorskih enot.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
POLLETJE
H1 je po stanju 1. 1.
H2 je po stanju 1. 7.
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji [The Classification of Territorial Units for Statistics] – NUTS [opis in pojasnila], raven NUTS 3. Podatki o spremembah posameznih statističnih regij so dostopni tudi na povezavi.
MERITVE
Površina teritorialne enote [km2]
Vsota zaradi zaokroževanja ni vedno enaka seštevku posameznih teritorialnih enot.
Gostota naseljenosti
Podatek je od 2019 dalje izračunan iz nezaokroženega podatka o površini in ni nujno enak izračunu iz zaokroženega podatka.
POLLETJE
2011H1
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo [ES] št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj [Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008].
MERITVE
Indeks feminitete
Indeks feminitete opisuje razmerje med številom žensk in številom moških. Pove nam, koliko žensk na 100 moških prebiva na nekem območju.
Gostota naseljenosti
Gostota naseljenosti: število prebivalcev na kvadratni kilometer površine teritorialne enote.