1. Prebivalstvo po starosti in spolu, kohezijski regiji, Slovenija, polletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. STAROST: Starost - SKUPAJ, 0 let, 1 leto, 2 leti, ..., 100 + let (102)
  3. POLLETJE: 2008H1, 2008H2, 2009H1, 2009H2, ..., 2019H2 (24)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 2. Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, kohezijski regiji, Slovenija, polletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. STAROST: Starost - SKUPAJ, 0-14 let, 15-64 let, 65 + let, ..., 100 + let (25)
  3. POLLETJE: 1999H2, 2000H1, 2000H2, 2001H1, ..., 2019H2 (41)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 3. Prebivalstvo - izbrani kazalniki, kohezijski regiji, Slovenija, polletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. KAZALNIK: Povprečna starost (leta), Indeks staranja, Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%), Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%), ..., Koeficient starostne odvisnosti starih (9)
  3. POLLETJE: 2008H1, 2008H2, 2009H1, 2009H2, ..., 2019H2 (24)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 4. Gostota naseljenosti in indeks feminitete, kohezijski regiji, Slovenija, polletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. MERITVE: Prebivalstvo - SKUPAJ, Prebivalstvo - Moški, Prebivalstvo - Ženske, Indeks feminitete, ..., Gostota naseljenosti (6)
  3. POLLETJE: 2011H1, 2011H2, 2012H1, 2012H2, ..., 2019H2 (18)


 5. Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah, spolu in stopnji urbanizacije, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STOPNJA URBANIZACIJE: Stopnja urbanizacije - SKUPAJ, Gosto poseljena območja, Območja srednje gostote, Redko poseljena območja, (4)
  2. STAROST: Starost - SKUPAJ, 0-14 let, 15-64 let, 65+ let, ..., 100 + let (25)
  3. LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 6. Prebivalstvo - izbrani kazalniki po stopnji urbanizacije, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STOPNJA URBANIZACIJE: Stopnja urbanizacije - SKUPAJ, Gosto poseljena območja, Območja srednje gostote, Redko poseljena območja, (4)
  2. KAZALNIK: Povprečna starost (leta), Indeks staranja, Delež prebivalcev, starih 0 - 14 let (%), Delež prebivalcev, starih 15 - 64 let (%), ..., Koeficient starostne odvisnosti starih (9)
  3. LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)