1. Osnovne skupine prebivalstva po spolu, Slovenija, četrtletno

    Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

    1. SKUPINE PREBIVALSTVA: Prebivalci - SKUPAJ, Državljani Republike Slovenije, Tuji državljani, (3)
    2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
    3. ČETRTLETJE: 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, 2009Q1, ..., 2019Q2 (45)