Osnovne skupine prebivalstva po spolu, Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKUPINE PREBIVALSTVA

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

SPOL

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

ČETRTLETJE Select at least one value

Št. vrednosti 48 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 04. 2020
Kontaktna oseba
Barica Razpotnik, (01)2340-788, barica.razpotnik@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
05A1002
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
ČETRTLETJE
Q1 po stanju 1.1.
Q2 po stanju 1.4.
Q3 po stanju 1.7.
Q4 po stanju 1.10.
ČETRTLETJE
2011Q1
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).