Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Raziskovalci po sektorju zaposlitve, starostni skupini in spolu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SEKTOR ZAPOSLITVE

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

STAROSTNA SKUPINA

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
8. 07. 2020
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
V podatku o številu oseb so od leta 2017 upoštevani tako notranji zaposleni kot tudi zunanji sodelavci (prej so bili upoštevani le notranji zaposleni).
S podatki za leto 2017 so bile v raziskovanje vpeljane metodološke spremembe (vključno s statistično zaščito), ki vplivajo na vrednosti nekaterih podatkov in zaradi katerih podatki za leto 2017 niso povsem primerljivi s podatki za prejšnja leta, zato so podatki od leta 2017 dalje prikazani v novih, ločenih, tabelah.
Časovna vrsta podatkov v raziskovalno-razvojni dejavnosti za obdobje 2007–2016 je na voljo med arhivskimi podatki.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
SEKTOR ZAPOSLITVE
Zasebni raziskovalci so od leta 2017 dalje vključeni v poslovni sektor, nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.15), pa v zasebni nepridobitni sektor.