Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Vsi zaposleni v RRD po sektorju zaposlitve, poklicu in spolu, Slovenija, 2007 - 2016
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SEKTOR ZAPOSLITVE

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

POKLIC

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 10 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, EPDČ
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


- V okviru poslovnega sektorja so bila v statistično raziskovanje raziskovalno-razvojne dejavnosti za leta 2008, 2009 in 2010 vključena nekatera podjetja, ki izvajajo tudi RRD, a o tej svoji dejavnosti prej niso sporočala podatkov.
- Pri raziskovanju o raziskovalno-razvojni dejavnosti smo z referenčnim letom 2011 na podlagi novih administrativnih virov, ki so nam omogočili dodatno identifikacijo RRD podjetij/organizacij, izboljšali zajem enot v vzorec. Tako je na višjo vrednost podatka o skupni porabi sredstev za RRD poleg večjih vlaganj v to dejavnost vplival tudi razširjen izbor poročevalskih enot predvsem v poslovnem sektorju, ki je v majhnem delu posledica tudi prerazporeditev nekaterih mejnih poročevalskih enot iz državnega sektorja v poslovni sektor, hkrati pa smo z referenčnim letom izboljšali tudi analizo neodgovora, ki prav tako pripomore k povečanju vseh objavljenih statistik v vseh sektorjih izvajanja. To je povzročilo prelom v časovni vrsti.
- Seštevki se zaradi zaokroževanja vedno ne ujemajo.
- Zaposleni v RRD, prikazani v številu, vključujejo zaposlene v RRD za nedoločen in določen čas.
- Zaposleni v RRD, prikazani v EPDČ, vključujejo zaposlene v RRD za nedoločen in določen čas, po podjemni pogodbi oz. avtorski pogodbi in zaposlene v dopolnilnem delovnem razmerju.
- Obseg časa (število delovnih ur), ki ga zaposleni dejansko porabijo za R-R dejavnost, izražamo tudi z ekvivalentom polnega delovnega časa (EPDČ), in sicer zato, da preprečimo podcenitev ali precenitev podatkov o zaposlenosti na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti.
- Metodološka pojasnila