Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Stopnja dokončanja terciarnega izobraževanja (%) po izobrazbi staršev in spolu, Slovenija, eksperimentalna statistika
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

SPOL CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

IZOBRAZBA STARŠEV CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
3. 10. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Upoštevani samo študenti 1. stopnje visokošolskega izobraževanja.
Stopnja dokončanja terciarnega izobraževanja je kazalnik, ki nam prikaže delež študentov, ki so se prvič vpisali v terciarno izobraževanje in ki so študij uspešno zaključili določeno število let kasneje. Razvijamo ga po vzoru metodologije Eurostat-a in OECD-ja. Ker so tako metodologija kot vsebina in različni vidiki kazalnika še v razvoju, so izračuni objavljeni kot eksperimentalna statistika.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila