Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Magistri, specialisti in doktorji znanosti na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih po vrsti izobraževanja, ki so ga zaključili in spolu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VISOKOŠOLSKI ZAVOD

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

VRSTA IZOBRAŽEVANJA

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
8. 07. 2020
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
VRSTA IZOBRAŽEVANJA
Specialistično (prejšnje)
* vključeni so diplomanti povisokošolskega in pouniverzitetnega specialističnega študija (prejšnjega)