Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem po statusu materialne in socialne prikrajšanosti ter spolu, kohezijski regiji, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 10 | izbranih:

Išči

KOHEZIJSKA REGIJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

STAROSTNA SKUPINA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

SAMOOCENA SPLOŠNEGA ZADOVOLJSTVA Z ŽIVLJENJEM CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
16. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%, povprečje
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Rezultati statističnega raziskovanja SILC izhajajo iz ankete, izvedene v začetku posameznega leta, in iz registrov ter administrativnih virov, ki se večinoma nanašajo na leto pred izvedbo ankete.
SAMOOCENA SPLOŠNEGA ZADOVOLJSTVA Z ŽIVLJENJEM
Podatki se nanašajo na osebe, stare 16 let ali več.
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
KOHEZIJSKA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 2. Podatki o spremembah posameznih kohezijskih regij so dostopni na povezavi.