Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Mnenje potrošnikov, originalni in desezonirani podatki, Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 88 | izbranih:

Išči

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

EKONOMSKI KAZALNIKI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
22. 04. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
ravnotežje v odstotnih točkah
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Statistično raziskovanje sofinancira Evropska komisija.
Za objavljene podatke in besedila je odgovoren samo Statistični urad Republike Slovenije.
Enota pri vseh kazalnikih je ravnotežje v odstotnih točkah (ravnotežje je razlika med deležem pozitivnih in deležem negativnih odgovorov).
Povezene vsebine:
- Metodološka pojasnila
EKONOMSKI KAZALNIKI

Kako interpretiramo rezultate
Za vse tri kazalnike velja, da višje vrednosti pomenijo boljše stanje.

Pri četrtletnih rezultatih prikazujemo podatke od leta 2000 naprej; od takrat se namreč ti podatki redno zbirajo.
EKONOMSKI KAZALNIKI
Nakup avtomobila v prihodnjih 12 mesecih
Od julija 2003 je referenčno obdobje 12 mesecev (pred tem je bilo dve leti).
Nakup ali gradnja stanovanja v prihodnjih 12 mesecih
Od julija 2003 je referenčno obdobje 12 mesecev (pred tem je bilo dve leti).