Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Povprečne mesečne bruto in neto plače pri pravnih osebah po institucionalnih sektorjih, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

INSTITUCIONALNI SEKTOR

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči

PLAČE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR, indeks
Naslednja objava
22. 07. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Z referenčnim mesecem april 2024 smo prešli na uporabo novega administrativnega podatkovnega vira. Za pripravo mesečne statistike plač zaposlenih pri pravnih osebah in s tem za izračun povprečnih mesečnih bruto in neto plač smo uporabili podatke iz obračuna davčnega odtegljaja za dohodke, od katerih se obračuna davčni odtegljaj in/ali prispevki za socialno varnost (obrazec REK-O).
Zaradi prehoda na novi podatkovni vir (obrazec REK-O) smo, za zagotovitev primerljivosti časovne vrste podatkov, v novih tabelah objavili tudi podatke o povprečnih mesečnih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za obdobje od januarja 2023 do marca 2024, izračunane na podlagi tega vira podatkov.
Že objavljeni (uradni) podatki o višini plače po posameznih mesecih (za obdobje do vključno marca 2024) se zaradi teh izračunov iz novega vira ne spreminjajo. Podatki do marca 2024 po prejšnji metodologiji so v arhivu v tabeli 0701055S .
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
INSTITUCIONALNI SEKTOR
Podatke o plačah objavljamo po institucionalnih sektorjih skladno s Standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev [SKIS]. Institucionalne sektorje sestavljajo institucionalne enote; te so osnovna središča ekonomskega odločanja, za katera sta značilni enoličnost vedenja in neodvisnost odločanja pri izvajanju glavne funkcije. Merili za razporejanje institucionalnih enot v institucionalne sektorje sta tržnost in nadzor.
Ločimo naslednje glavne institucionalne sektorje: nefinančne družbe, finančne družbe, država, gospodinjstva, neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, in tujina.
Več informacij v zvezi s Standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev [SKIS] najdete tukaj.