Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Naseljena stanovanja po povprečni površini stanovanja na osebo, občine in naselja, Slovenija, popis 2002
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE IN NASELJA

Skupaj: 2.735 | izbranih:

Išči

POVPREČNA POVRŠINA NA OSEBO

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

STANOVANJA IN OSEBE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
20. 07. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.
Stanovanja naseljena z gospodinjstvi in stanovanja z začasno prisotnimi osebami; drugo stanovanje, ki ga gospodinjstvo uporablja na istem naslovu, ni vključeno v tabelo.