Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Priseljeni prebivalci po državi prejšnjega prebivališča, državljanstvu in starostnih skupinah, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DRŽAVLJANSTVO

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

DRŽAVA PREJŠNJEGA PREBIVALIŠČA

Skupaj: 28 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

STAROSTNE SKUPINE

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
12. 07. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
DRŽAVA PREJŠNJEGA PREBIVALIŠČA
- Države nastale na območju nekdanje Jugoslavije - SKUPAJ
Do leta 2013 je v seštevku upoštevana tudi Hrvaška, ki je od 2014 dalje šteta kot država EU.
- Države EU - SKUPAJ
Do leta 2013 v seštevku ni upoštevana Hrvaška, ki je do takrat šteta kot država, nastala na območju nekdanje Jugoslavije.
- Države EU - SKUPAJ
Do leta 2020 je v seštevku upoštevano tudi Združeno kraljestvo, ki je od 2021 dalje šteto me drugimi evropskimi državami.
....Ruska federacija
Do leta 2020 v seštevku ni upoštevano Združeno kraljestvo, ki je do takrat šteto kot država EU.