Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Osnovni podatki o razvezah zakonskih zvez, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 68 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
9. 06. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


V podatku 5-9 so za leti 1954 in 1955 vštete razveze zakonskih zvez, ki so trajale 5 let ali več.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Razvezana zakonska zveza je zakonska zveza, ki je prenehala obstajati, ker je bila razvezana s pravnomočno sodbo sodišča.
MERITVE
Celotna stopnja razveznosti je povprečno število razvez na eno sklenjeno zakonsko zvezo.
MERITVE
Razveze zakonskih zvez na 1000 prebivalcev je razmerje med številom razvez zakonskih zvez v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta, pomnoženo s 1000.
MERITVE
Razveze zakonskih zvez na 1000 sklenitev zakonskih zvez je razmerje med številom razvez zakonskih zvez v koledarskem letu in številom sklenitev zakonskih zvez v istem letu, pomnoženo s 1000.
MERITVE
Trajanje zakonske zveze je čas, ki je pretekel od datuma sklenitve zakonske zveze do datuma razveze te zakonske zveze.