Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Starostnospecifične stopnje prve poročnosti žensk in celotna stopnja prve poročnosti žensk, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STAROST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 34 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
9. 06. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STAROST
Starost je čas, ki je pretekel od rojstva osebe do trenutka opazovanja - sklenitve zakonske zveze. Podatki o starosti so izračunani iz datuma rojstva osebe in datuma sklenitve zakonske zveze.
STAROST
Celotna stopnja prve poročnosti žensk
Celotna stopnja prve poročnosti žensk je povprečno število prvih sklenitev
zakonskih zvez žensk na eno žensko ob predpostavki, da se starostnospecifične stopnje poročnosti ne bodo spreminjale.