Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Sklenitve zakonskih zvez po starosti in spolu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKLENITVE ZAKONSKIH ZVEZ CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

STAROSTNE SKUPINE

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 34 | izbranih:

Išči

ŽENIN/NEVESTA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
9. 06. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


V skupno število sklenjenih zakonskih zvez je vključena tudi neznana starost. V letu 1988 je neznana starost enega ženina, v letu 1989 dveh ženinov.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
SKLENITVE ZAKONSKIH ZVEZ
Sklenjena zakonska zveza je zveza, ki je bila sklenjena skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi in sta jo sklenili dve osebi različnega spola.
STAROSTNE SKUPINE
Starost je čas, ki je pretekel od rojstva osebe do trenutka opazovanja - sklenitve zakonske zveze. Podatki o starosti so izračunani iz datuma rojstva osebe in datuma sklenitve zakonske zveze.
SKLENITVE ZAKONSKIH ZVEZ
Starostnospecifične stopnje poročnosti
Starostnospecifična stopnja poročnosti žensk in moških je razmerje med številom žensk in moških, ki so sklenili zakonsko zvezo v določeni starosti, in številom žensk in moških enake starosti v koledarskem letu pomnoženo s 1000.