Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Osnovni podatki o živorojenih, kohezijske regije, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 20 | izbranih:

Išči

KOHEZIJSKA REGIJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
8. 07. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
različne enote
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Zdaj objavljeni podatki o deležu živorojenih zunaj zakonske zveze za Slovenijo so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 23. 6. 2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 67,1 %. Zaradi napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KOHEZIJSKA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 2. Podatki o spremembah posameznih kohezijskih regij so dostopni tudi na povezavi.