Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Starostnospecifične stopnje splošne rodnosti, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STAROST MATERE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 46 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 69 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 06. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STAROST MATERE
Starost je čas, ki je pretekel od rojstva osebe do trenutka opazovanja - rojstva otroka. Podatki o starosti so izračunani iz datuma rojstva matere in datuma rojstva otroka.
STAROST MATERE
Splošna stopnja splošne rodnosti
Splošna stopnja splošne rodnosti je razmerje med številom živorojenih v koledarskem letu in številom žensk v rodni dobi (15-49 let) sredi istega leta, pomnoženo s 1000.
Celotna stopnja rodnosti
Celotna stopnja rodnosti je povprečno število živorojenih otrok na eno žensko v rodni dobi (15-49 let) v koledarskem letu.
Izračunamo jo tako, da seštejemo vse vrednosti starostnospecifičnih stopenj splošne rodnosti v koledarskem letu.