Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prodaja fitofarmacevtskih sredstev (kg aktivnih snovi) po glavnih skupinah, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

GLAVNE SKUPINE

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
8. 07. 2020
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
kg
Vir
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Opombe

Opombe

Vir: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila