Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kazalnik vlaganja v razvoj, Slovenija, statistične regije, 2003 - 2014
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

STATISTIČNA REGIJA

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

VIR FINANCIRANJA

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Podrobnejši podatki o izdatkih za raziskovalno-razvojno dejavnost so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu v področju Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija – Raziskovalno-razvojna dejavnost – Izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost.
KAZALNIK
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji [The Classification of Territorial Units for Statistics] – NUTS [opis in pojasnila], raven NUTS 3. Opombe o spremembah posameznih regij so zapisane k vsaki spremenjeni regiji in so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na ikono za opombe [zvezdica]. V opombah je na začetku naveden datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene.