Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Uporaba robotov v podjetjih v prejšnjem letu, po velikosti podjetij glede na število zaposlenih oseb, Slovenija, 2018 - 2020
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

UPORABA ROBOTOV CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči

VELIKOSTNI RAZREDI PODJETIJ CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število podjetij
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:
.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
UPORABA ROBOTOV
.Uporaba industrijskih robotov, npr. robotov za varjenje, lasersko rezanje, barvanje, sestavljanje
Industrijski robot je avtomatsko krmiljen, programabilen, večnamenski manipulator, ki ga je mogoče reprogramirati v treh ali več oseh. Lahko je fiksen ali mobilen. Uporablja se v industrijskih aplikacijah. Med industrijske robote se ne upošteva uporabe CNC strojev ali 3D-tiskalnikov.
.Uporaba storitvenih robotov, npr. robotov za izvajanje nadzora, čiščenje, transport
Servisni robot je stroj, ki ima določeno stopnjo avtonomije in je sposoben delovati v kompleksnem in dinamičnem okolju, ki lahko zahteva interakcijo z osebami, objekti ali drugimi napravami. Med storitvene robote se ne upošteva uporaba storitvenih robotov v industrijskih aplikacijah in programskih robotov oz. pajkov.