Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Obseg izvajanja aktivnosti IKT v podjetjih, po velikosti podjetij glede na število zaposlenih oseb, Slovenija, 2016 - 2020
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

IZVAJANJE AKTIVNOSTI IKT CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 24 | izbranih:

Išči

VELIKOSTNI RAZREDI PODJETIJ CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število podjetij
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:
.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
IZVAJANJE AKTIVNOSTI IKT
Aktivnosti IKT so v prejšnjem letu izvajali zaposleni v podjetju (tudi zaposleni v matičnem ali povezanih podjetjih)
Aktivnosti IKT: vzdrževanje infrastrukture IKT, nudenje podpore za uporabo pisarniške programske opreme, razvijanje ali nudenje podpore za programsko opremo ali programsko opremo za poslovno upravljanje podjetij, razvijanje ali nudenje podpore za spletne rešitve (npr. spletno stran ali spletno prodajo), skrb za varnost in zaščito podatkov ipd.
Aktivnosti IKT so v prejšnjem letu izvajali zunanji izvajalci
Aktivnosti IKT: vzdrževanje infrastrukture IKT, nudenje podpore za uporabo pisarniške programske opreme, razvijanje ali nudenje podpore za programsko opremo ali programsko opremo za poslovno upravljanje podjetij, razvijanje ali nudenje podpore za spletne rešitve (npr. spletno stran ali spletno prodajo), skrb za varnost in zaščito podatkov ipd.
Vzdrževanje infrastrukture IKT – predvsem zaposleni v podjetju (tudi zaposleni v matičnem ali povezanih podjetjih)
Npr. računalnikov, tiskalnikov, strežnikov, računalniškega omrežja.
Nudenje podpore za pisarniško programsko opremo – predvsem zaposleni v podjetju (tudi zaposleni v matičnem ali povezanih podjetjih)
Npr. nameščanje, dodeljevanje dostopov,
izobraževanje sodelavcev za učinkovito uporabo urejevalnikov besedil, preglednic.
Razvijanje, nadgrajevanje ali prilagajanje programske opreme/sistemov za poslovno upravljanje podjetij – predvsem zaposleni v podjetju (tudi zaposleni v matičnem ali povezanih podjetjih)
Razvoj, popravki programske opreme za poslovno upravljanje podjetij, npr. ERP, CRM ipd., ki je bila razvita oz. prilagojena za potrebe podjetja.
Podpora za uporabo programske opreme/sistemov za poslovno upravljanje podjetij – predvsem zaposleni v podjetju (tudi zaposleni v matičnem ali povezanih podjetjih)
Npr. svetovanje pri reševanju problemov, izobraževanje, izboljševanje učinkovitosti uporabe (npr. ERP, CRM, podatkovnih
baz, upravljanje človeških virov HRM).
Razvijanje spletnih rešitev – predvsem zaposleni v podjetju (tudi zaposleni v matičnem ali povezanih podjetjih)
Npr. vzpostavitev ali nadgrajevanje funkcionalnosti spletne strani, razvijanje rešitve za spletno prodajo.
Nudenje podpore za spletne rešitve – predvsem zaposleni v podjetju (tudi zaposleni v matičnem ali povezanih podjetjih)
Npr. posodabljanje vsebine spletne strani, nudenje izobraževanja, nasvetov za učinkovito spletno prodajo.
Varnost in zaščita podatkov – predvsem zaposleni v podjetju (tudi zaposleni v matičnem ali povezanih podjetjih)
Npr. varnostni pregled informacijskega sistema ali priprava strategije za varno uporabo IKT, izobraževanje
sodelavcev za varno uporabo IKT, reševanje varnostnih incidentov povezanih z uporabo IKT ipd.