Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Težave, s katerimi so se srečali e-kupci, ki so opravili spletni nakup v zadnjih 12 mesecih, po stopnji urbanizacije območja, v katerem ti e-kupci živijo, Slovenija, 2009, 2015 - 2017, 2019
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

TEŽAVE PRI SPLETNEM NAKUPOVANJU CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči

STOPNJA URBANIZACIJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število oseb
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:
.
Podatki po stopnji urbanizacije so od leta 2012 prikazani po spremenjeni metodologiji (dodatna pojasnila o metodologiji so na voljo na spletni strani prostorskih tipologijah), zato s predhodnimi objavami niso povsem primerljivi. Enako velja za podatke od leta 2017 dalje, ko je predhodno tipologijo nadomestila revidirana različica stopnje urbanizacije.
Izvedbo raziskovanja je leta 2015 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvedla kot del Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Tehnična pomoč. Od leta 2016 dalje se raziskovanje delno izvaja kot del aktivnosti za tehnično podporo (Aktivnosti študij, vrednotenj in druge podlage, analize, strateški programski dokumenti) v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila