Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Uporaba spletnih strani javne uprave (e-uprave) v podjetjih v prejšnjem letu, po velikosti podjetij glede na število zaposlenih oseb, Slovenija, 2009 - 2013
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

UPORABA STORITEV E-UPRAVE

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči

VELIKOSTNI RAZREDI PODJETIJ CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število podjetij
Naslednja objava
25. 10. 2018
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Podatki za leto 2009, zaradi prehoda na SKD 2008 in vključitve novih dejavnosti v raziskovanje niso primerljivi z objavljenimi podatki iz preteklih let.
Zaradi vključitve dejavnosti S [95.1] - popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo, podatki od leta 2010 naprej niso popolnoma primerljivi s podatki za leto 2009. Do sprememb je prav tako prišlo pri izkazovanju podatkov v predelovalnih dejavnostih. Predelovalnim dejavnostim [proizvodnja naftnih, kemičnih, farmacevtskih surovin, izdelkov iz gume, plastičnih mas] je bila dodana proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, ki je bila leta 2009 vključena pod dejavnost proizvodnja kovin, nekovin.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
UPORABA STORITEV E-UPRAVE
.Predložitev ponudbe za javna naročila v e-obliki
Dostopanje do dokumentov z razpisnimi pogoji javnih naročil [eObjav] v elektronskem sistemu državne uprave