Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Zemljišča, pripravljena za namakanje, dejansko namakana zemljišča in količina vode porabljene za namakanje, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 20 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
11. 05. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
ha, 1000m3
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
Podatke o namakanju sporočajo upravljavci namakalnih sistemov. Seznam upravljavcev namakalnih sistemov se dopolnjuje s podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije RS za okolje.
MERITVE
NAMAKANJE je umetno dodajanje vode z namenom optimizirati rast in razvoj gojenih rastlin, kadar v času vegetacije le-te manjka v tleh. Z namakanjem dosežemo intenzifikacijo kmetijske pridelave, pestrejši izbor sort ter kvalitetnejši in obilnejši pridelek