Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Voda za namakanje po vodnih virih [1000 m3], Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 19 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
12. 05. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 m3
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
Podatke o namakanju sporočajo upravljavci namakalnih sistemov. Seznam upravljavcev namakalnih sistemov se dopolnjuje s podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije RS za okolje.
MERITVE
VODNI VIR je vir vode, iz katerega se zajema voda za preskrbo prebivalstva, za tehnološki proces ali namakanje.
PODTALNICA je voda pod površino tal v zasičenem območju in v neposrednem stiku s tlemi ali podtaljem.
TEKOČE VODE so naravni vodotoki kot so potoki, reke in hudourniki, ne glede na to, ali imajo stalen ali občasen pretok.
ZBIRALNIK [akumulacija] je umetno jezero, ki nastane z umetno pregrado ali za zajezeno rečno strugo. Zbiralniki in akumulacije so namenjeni za namakanje ali hidroenergijo.