Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Izbrani kazalniki za odpadke, kohezijski in statistične regije, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
4. 10. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
kg/prebivalca na leto, %
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila - ODP-nastajanje
- Metodološka pojasnila - ODP-zbiranje
- Metodološka pojasnila - ODP-obdelava
Podatki o nastalih in odloženih količinah komunalnih odpadkov po statističnih regijah so zaradi nepopolne porazdelitve po občinah v administrativnem viru statistično obdelani in preračunani na celotno populacijo Slovenije.
KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila).
Raven NUTS 2: Podatki o spremembah posameznih kohezijskih regij so dostopni na povezavi.
Raven NUTS 3: Podatki o spremembah posameznih statističnih regij so dostopni na povezavi.
KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA
Zahodna Slovenija
Zdaj objavljeni podatki o količini odloženih komunalnih odpadkih na prebivalca za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 26. 9. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 36,4 kg. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Gorenjska
Zdaj objavljeni podatki o količini odloženih komunalnih odpadkih na prebivalca za statistično regijo Gorenjska so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 26. 9. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 80,9 kg. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
LETO
2016
Zmanjšanje odloženih količin odpadkov je posledica začasnega skladiščenja zaradi nedokončanih postopkov obdelave mešanih komunalnih odpadkov.