Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Dnevno število poti v mestnih občinah Ljubljana in Maribor po razredih časa, porabljenega za poti, Slovenija, 2017
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

TRAJANJE POTI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

MESTNA OBČINA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Število poti zajema tiste poti, ki so bile v celoti izvedene v mejah mestnih občin Ljubljana ali Maribor, in tiste, so se v teh občinah le začele ali le končale.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila