Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Dnevno število poti po statističnih regijah in namenu poti, Slovenija, 2017
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

NAMEN POTI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

STATISTIČNA REGIJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vsota poti po regijah ni enaka številu prikazanih poti v Sloveniji, in sicer zato, ker se tiste poti, ki so se samo začele ali samo končale v eni regiji, prikazujejo tudi v regiji, kjer so se tudi samo končale ali samo začele – take medregijske poti so torej štete dvakrat.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila