Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Železniški potniški prevoz, Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 102 | izbranih:

Išči

NOTRANJI/MEDNARODNI PREVOZ

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 09. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število (1000), potniški kilometri (mio.)
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Mednarodni prevoz - SKUPAJ je vsota mednarodnega prevoza in tranzita.
Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
- Koledar objav
ČETRTLETJE
Mednarodni prevoz - SKUPAJ je vsota mednarodnega prevoza in tranzita.
MERITVE
Statistična znamenja
Pomen
- ni pojava
... ni podatka